Engagement

Vi er kundens økonomiafdeling. Det er den mest gennemgående udtalelse når vi spørger vores kunder - “I er jo vores økonomiafdeling”. Vi engagerer og involverer os i at udvikle kundens økonomiafdeling.

Vi tager ansvar og indgår som en integreret del af kundens øvrige organisation.

Processer

Vi arbejder systematisk ud fra faste og aftalte arbejdsgange. Vore systemer og IT værktøjer understøtter arbejdsgangene. Fakturaer scannes og gøres tilgængelige online. Rapportering sendes automatisk via Business Intelligence værktøjer.

Arbejdsgange og systemer er under konstant udvikling. I samarbejdet med SERVIO bliver kundens rutiner og værktøjer effektiviseret.

Rapportering

Økonomiafdelingen skaber værdi for virksomheden ved at give ledelsen beslutningsstøttende information. Rapporteringen skal være korrekt, opdateret, relevant og tilgængelig.

SERVIO’s controllere leverer rapportering på højt niveau, som giver kunden de bedste forudsætninger for at styre virksomhedens udvikling.

Kompetencer

Som kunde hos SERVIO har man adgang til kompetencer på alle relevante niveauer - CFO/økonomidirektør niveau, økonomichef/controller, erfarne bogholdere og effektive assistenter.

Vi sørger for at de rette kompetencer, bliver matched med de rette opgaver. I det daglige arbejde har både medarbejdere og kunder et bredt kompetence netværk at trække på.

Velkommen

Servio_8okt_2014_290

SERVIO vil hjælpe sine kunder til at realisere sine planer om vækst og udvikling, ved at tilbyde verdens bedste økonomifunktion til en fast månedlig pris.

>> Læs mere

Du får:

  • Effektiviseret jeres daglige arbejde ved at implementere velfungerende arbejdsgange.
  • Overblik over virksomhedens økonomiske udvikling med fast månedlig rapportering.
  • Løftet din økonomifunktion til et højere niveau.
  • Tilgængelig og kompetent sparring indenfor alle økonomiske områder.
  • Et team med brede kompetencer, som konstant udvikler sig i takt med jeres behov.
  • Ingen usikkerhed omkring fravær og tilgængelighed.
  • Onlinegodkendelse og ind scanning af leverandørbilag.

Seneste nyt